TÉARMAÍ GINEARÁLTA AGUS COINNÍOLLACHA

Téarmaí agus Coinníollacha

Ghlac DHMS Direct Health Medical Services Ltd. cúram mór i bhforbairt agus i gcur i láthair an láithreáin ghréasáin seo agus a ábhar. Mar sin féin, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí neamhaireach agus ócáideacha ann a ndéanaimid leithscéal astu, ach nach féidir linn glacadh le haon dliteanas ina leith.

Sainmhínithe

Tagraíonn "Tú féin nó mise" duit mar an duine a chuir isteach do chuid faisnéise pearsanta ar an suíomh Gréasáin seo ag aontú seirbhísí comhairliúcháin teileamaitice a úsáid mar a thairgeann DHMS Direct Health Medical Services Ltd.

Tagraíonn "We or our" do DHMS Direct Health Medical Services Ltd., atá corpraithe i bPoblacht na hÉireann le Uimhir Chláraithe Cuideachta 673960, a bhfuil a oifig chláraithe ag DHMS Direct Health Medical Services Ltd., 5 Sráid Fitzwilliam Uachtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 YH95, Éire.

Ciallaíonn “Suíomh Gréasáin nó Suíomh” leathanaigh nasctha DHMS Direct Health Medical Services Ltd. a cheadaíonn comhairliúchán ar líne a dhéanamh chun oideas príobháideach a eisiúint.

Athrú ar na Téarmaí agus Coinníollacha

Trí úsáid a bhaint as an suíomh, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí seo. Coimeádaimid an ceart, dár lánrogha féin, codanna de na Téarmaí seo a athrú, a mhodhnú, a chur leis nó a bhaint am ar bith.

Dearbhú

Trí aontú lenár dTéarmaí agus Coinníollacha agus an suíomh a úsáid, dearbhaíonn tú gur mhaith leat páirt a ghlacadh sa tseirbhís comhairliúcháin teileamaitice a oibríonn DHMS Direct Health Medical Services Ltd., trí shuíomh Gréasáin DHMS Direct Health Medical Services Ltd. Tá na comhairliúcháin teileamaitice faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha atá leagtha amach sa chomhaontú seo.

Aontaíonn tú a bheith cláraithe mar úsáideoir an láithreáin agus trí sin a dhéanamh barántaíonn tú go bhfuil tú os cionn ocht mbliana déag d’aois nó mar chaomhnóir dlíthiúil an linbh a chláraigh tú agus go bhfuil tú i do chónaí i mballstát den Aontas Eorpach. Aontaíonn tú gan do dhintiúir údaraithe (ainm úsáideora agus pasfhocal) a nochtadh d’aon tríú páirtí. Aontaíonn tú gan comhairliúcháin ar líne a chlárú nó a chríochnú d’aon duine seachas tú féin.

Tugann tú faoi agus barántaíonn tú go bhfuil an fhaisnéis uile a sholáthraíonn tú ceart, fíor agus iomlán.

Forordaítear cógais de réir na faisnéise a sholáthraíonn tú dár ndochtúirí trí mheasúnuithe ar an suíomh Gréasáin agus trí r-phost nó teileafón.

Táimid ag brath ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú agus dá bhrí sin ní ghlacaimid le haon dliteanas as caillteanas nó damáiste a eascraíonn as ár seirbhís nó cógais a fhorordaítear má sholáthraíonn tú faisnéis mhícheart nó neamhiomlán.

Aontaíonn tú ár ndochtúirí a chur ar an eolas go pras faoi aon fho-iarsmaí cóireála agus aon saincheisteanna eile a éiríonn as cóireálacha a chuirtear ar fáil tríd an suíomh Gréasáin.

Aontaíonn tú do dhochtúir ginearálta a chur ar an eolas faoin gcógas a sholáthraítear agus an chomhairle a thugtar duit tríd an suíomh Gréasáin.

Nílimid faoi dhliteanas as aon damáiste a d’fhéadfadh teacht as do mhainneachtain do dhochtúir teaghlaigh nó gairmí cúraim shláinte eile a chur ar an eolas faoin gcóireáil a fhaigheann tú ón suíomh Gréasáin.

Nílimid faoi dhliteanas as aon damáiste a éiríonn as do mhainneachtain comhairle a tugadh ar an suíomh Gréasáin a leanúint.

Glacann tú leis an gcomhairle nach nglacann an láithreán gréasáin ionad do dhochtúir teaghlaigh agus gur cheart duit dul i gcomhairle le do dhochtúir teaghlaigh agus le cúramóirí sláinte eile nuair a chuireann ár ndochtúirí comhairle ort agus de réir mar is gá.

Sa chás nach dtuigeann tú go hiomlán na ceisteanna sa chuid measúnaithe den suíomh Gréasáin nó mura bhfuil tú cinnte conas ba cheart duit na ceisteanna sin a fhreagairt, nó mura dtuigeann tú go hiomlán an chomhairle nó an fhaisnéis a thugtar duit ar an suíomh Gréasáin, aontaíonn tú go ndéanfaidh tú soiléiriú a lorg gan mhoill agus gan faisnéis neamhiomlán nó mícheart a chur isteach.

Aontaíonn tú go mbeidh aon chógas a fhorordaíonn ár ndochtúirí duit le haghaidh do thomhaltais phearsanta amháin agus ní le haghaidh aon duine eile agus geallann tú gan aon chógas den sórt sin a sholáthar do dhuine ar bith eile.

Aontaíonn tú, sula nglacfaidh tú aon chógas atá forordaithe ag ár ndochtúirí, go léifidh tú an fhaisnéis uile a chuir an dochtúir ar fáil duit, ar líne agus i bhfoirm chlóite. Aontaíonn tú go léifidh tú Bileog Faisnéise Othar an mhonaróra a ghabhann leis an gcógas agus go leanfaidh tú aon chomhairle a sholáthraíonn an cógaiseoir dáilte duit.

Eisítear oideas go hiomlán de réir rogha an dochtúra. Ní féidir le DHMS Direct Health Medical Services Ltd. comhairliúchán a ráthú le dochtúir ar shuíomh Gréasáin DHMS Direct Health Medical Services Ltd. go n-eiseofar oideas.

Má mheastar go bhfuil aon cheann de na téarmaí seo neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe ansin ní dhéanfar difear do bhailíocht agus infhorfheidhmitheacht na bhforálacha eile.

Tugann tú do thoiliú le haghaidh faisnéise fút féin, faoi do shláinte agus faoi do stair mhíochaine lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta di, an fhaisnéis a nochtann tú mar chuid den mheasúnú comhairliúcháin ar líne atá le breathnú agus á malartú ag fostaithe DHMS Direct Health Medical Services Ltd. Dochtúir atá ag obair ar son DHMS Direct Health Medical Services Ltd. chun comhairliúchán teileamaitice a dhéanamh. Tuigeann tú gur féidir an fhaisnéis seo a mhalartú go leictreonach.

Déileálfaidh Dochtúir le comhairliúcháin ar líne a dhéantar go leictreonach ón Suíomh Gréasáin seo a luaithe is féidir. Is seirbhís comhairliúcháin teileamaitice é DHMS Direct Health Medical Services Ltd a bhraitheann ar líonraí agus teicneolaíocht tríú páirtí le haghaidh cumarsáide agus ní féidir linn am teachta faisnéise comhairliúcháin a ráthú chuig Dochtúir ná a ráthú go hiomlán go dtiocfaidh sé ar chor ar bith.

Íocaíochtaí

Tá tú freagrach as dearbháin chomhairliúcháin bhailí a sholáthar agus as sin a dhéanamh tá tú ag údarú don soláthraí íocaíochta faoi seach íocaíocht iomlán a ghlacadh as an tseirbhís agus barántas a thabhairt go bhfuil tú údaraithe an dearbhán comhairliúcháin a úsáid. Taispeántar praghsáil go soiléir ar an suíomh Gréasáin sula bhfaightear dearbhán comhairliúcháin. I measc na bpraghsanna tá post agus pacáistiú más infheidhme.

Cealuithe agus Aisíocaíochtaí

Is féidir comhairliúcháin físe a athsceidealú saor in aisce má iarrtar iad 24 uair an chloig roimh am an cheapacháin. Caithfear gach iarratas ar athsceidealú a dhéanamh trí ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh a chuirtear ar fáil sa r-phost dearbhaithe chuig an gceapachán faoi seach.

Má dhiúltaíonn ár ndochtúirí oideas a sholáthar duit inár gcomhairliúchán ar an bhfoirm gréasáin (trínár gceistneoirí ar líne agus i gcás nach gcuirtear aon chomhairliúchán físe in áirithe), seolfar teachtaireacht fógra chuig do chuntas custaiméara ar an suíomh Gréasáin tríd an iontráil tú ar an suíomh seo agus gheobhaidh tú aisíocaíocht iomlán.

Déanfar aisíocaíochtaí tríd an dearbhán comhairliúcháin a chur ar ais agus an íocaíocht a athsheoladh tríd an modh íocaíochta roghnaithe chuig an soláthraí íocaíochta. Féadfaidh sé 1 go 10 lá oibre a thógáil chun iad a phróiseáil.

Séanadh

Tá cúram déanta ag DHMS Direct Health Medical Services Ltd agus ábhar an láithreáin ghréasáin seo á ullmhú. A mhéid is féidir a cheadaíonn an dlí, déanann DHMS Direct Health Medical Services Ltd gach barántas d'aon chineál a shéanadh maidir le hábhar an láithreáin ghréasáin seo.

Dlínse eisiach chúirteanna na hÉireann

Cruthaíodh an Suíomh agus tá sé á rialú ag DHMS Direct Health Medical Services Ltd in Éirinn. Beidh na Téarmaí seo faoi rialú ag dlíthe na hÉireann, agus déanfar iad a fhorléiriú agus a fhorfheidhmiú de réir dhlíthe na hÉireann. Cuireann tú isteach leis seo gan choinníoll agus go neamh-inchúlghairthe dlínse eisiach chúirteanna na hÉireann.